โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

ชื่อโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองควาย
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ tunp@windowslive.com
เว็บไซต์ www.tunp.net