โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครธ

ชื่อโรงเรียน มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครธ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูคต
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.sangkeet.ac.th