โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ชื่อโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พืชอุดม
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ skpschool@hotmai.com
เว็บไซต์ www.skp.ac.th