โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

ชื่อโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลำลูกกา
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ tupptschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.tuppt.ac.th