โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ชื่อโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ่อเงิน
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ pccpweb@hotmail.com
เว็บไซต์ www.pccp.ac.th