โรงเรียนธัญรัตน์

ชื่อโรงเรียน ธัญรัตน์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล รังสิต
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ thanyarat@obec.go.th
เว็บไซต์ www.thanyarat.ac.th