โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง)

ชื่อโรงเรียน ปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางหลวง
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ pathumnun2011@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.pathumnun.ac.th