โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ชื่อโรงเรียน คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านกลาง
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ kanarat.kp@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.kanarat.ac.th