โรงเรียนวัดศรีสโมสร

ชื่อโรงเรียน วัดศรีสโมสร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงบอน
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ watsrisamosornschool@gmail.com
เว็บไซต์ sss.siamschool.info