โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม

ชื่อโรงเรียน วัดจุฬาจินดาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงกาสาม
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ juraschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -