โรงเรียนวัดแสงมณี

ชื่อโรงเรียน วัดแสงมณี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงบา
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ sangmanee@hotmail.com
เว็บไซต์ www.sangmanee.net