โรงเรียนวัดเจริญบุญ

ชื่อโรงเรียน วัดเจริญบุญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงกาสาม
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ watjrb@hotmail.com
เว็บไซต์ watjrb.com