โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง

ชื่อโรงเรียน วัดราษฎรบํารุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงกาสาม
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ ratsadornschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.rdb.ac.th