โรงเรียนวัดโปรยฝน

ชื่อโรงเรียน วัดโปรยฝน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองสามวัง
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ wadproyfon@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -