โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส

ชื่อโรงเรียน วัดจตุพิธวราวาส
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นพรัตน์
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ jatupitschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.jatu.siamschool.info