โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์

ชื่อโรงเรียน ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองสามวัง
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ prachanikorn12@gmail.com
เว็บไซต์ pk.siamschool.info