โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา

ชื่อโรงเรียน ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองสามวัง
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ ratsongkorwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ -