โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)

ชื่อโรงเรียน คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองสามวัง
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ schoolklong13@gmail.com
เว็บไซต์ -