โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล

ชื่อโรงเรียน วัดธรรมราษฏร์เจริญผล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองสามวัง
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ thumrat@pathum2.net
เว็บไซต์ -