โรงเรียนวัดปทุมนายก

ชื่อโรงเรียน วัดปทุมนายก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศาลาครุ
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.pathumnayok.net