โรงเรียนวัดบัวหลวง

ชื่อโรงเรียน วัดบัวหลวง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เชียงรากใหญ่
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ tanan_bua@hotmail.com
เว็บไซต์ bualuangschool.net