โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน

ชื่อโรงเรียน วัดบ้านพร้าวใน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เชียงรากใหญ่
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ jmeemakd@hotmail.com
เว็บไซต์ www.bpn-school.org