โรงเรียนคลองบ้านพร้าว

ชื่อโรงเรียน คลองบ้านพร้าว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านปทุม
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ klong2499@hotmail.co.th
เว็บไซต์ wwe.kbps.ac.th