โรงเรียนวัดสะแก

ชื่อโรงเรียน วัดสะแก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สามโคก
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ krusakae@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -