โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดไก่เตี้ย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กระแชง
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ ckt.school@hotmail.com
เว็บไซต์ ckt.school@hotmail.com