โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)

ชื่อโรงเรียน คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองควาย
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -