โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

ชื่อโรงเรียน วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองควาย
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.saharat.net