โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ)

ชื่อโรงเรียน วัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางเตย
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ btnschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.btnschool.ac.th