โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม

ชื่อโรงเรียน วัดสามัคคิยาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองควาย
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ smkpt1school@gmail.com
เว็บไซต์ -