โรงเรียนวัดท้ายเกาะ

ชื่อโรงเรียน วัดท้ายเกาะ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท้ายเกาะ
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.wattaykho.com