โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

ชื่อโรงเรียน วัดสองพี่น้อง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านงิ้ว
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ 2penongschool@gmail.com
เว็บไซต์ -