โรงเรียนวัดเมตารางค์

ชื่อโรงเรียน วัดเมตารางค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เชียงรากน้อย
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ wmtrschool@hotmail.com
เว็บไซต์ matarangschool.ac.th