โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์

ชื่อโรงเรียน ร่วมใจประสิทธิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงคอไห
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ krusirikarn@gmail.com
เว็บไซต์ www.ruamjaiprasit.ac.th