โรงเรียนร่วมจิตประสาท

ชื่อโรงเรียน ร่วมจิตประสาท
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงคอไห
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ ruemjit@hotmail.com
เว็บไซต์ www.ruamjit.ac.th