โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี

ชื่อโรงเรียน รวมราษฎร์สามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงคอไห
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ ruamrat@pathum2.net
เว็บไซต์ www.rs.thaischoolict.com