โรงเรียนวัดพืชอุดม

ชื่อโรงเรียน วัดพืชอุดม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พืชอุดม
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ phuetudom@gmail.com
เว็บไซต์ www.phuetudom.ac.th