โรงเรียนวัดทศทิศ

ชื่อโรงเรียน วัดทศทิศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงทองหลาง
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ tossatis_school@hotmail.com
เว็บไซต์ www.tossatis.ac.th