โรงเรียนกลางคลองสิบ

ชื่อโรงเรียน กลางคลองสิบ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงทองหลาง
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ klangklong10@gmail.com
เว็บไซต์ www.kk10.siamschool.info/