โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์

ชื่อโรงเรียน วัดพิรุณศาสตร์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงทองหลาง
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ som_p916@hotmail.com
เว็บไซต์ http//www.pirunsartschool.com