โรงเรียนวัดสุวรรณ

ชื่อโรงเรียน วัดสุวรรณ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงทองหลาง
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ suwan_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -