โรงเรียนเจริญดีวิทยา

ชื่อโรงเรียน เจริญดีวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลำลูกกา
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ charoendeewittaya@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://www.jd.thaischoolict.com