โรงเรียนวัดธัญญะผล

ชื่อโรงเรียน วัดธัญญะผล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลำลูกกา
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ tunyapon2011@hotmail.com
เว็บไซต์ -