โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงคำพร้อย
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ lertpinit-school@hotmail.com
เว็บไซต์ www.lertpinit.ac.th