โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์

ชื่อโรงเรียน วัดประชุมราษฏร์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงคำพร้อย
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ ptt208744@hotmail.com
เว็บไซต์ -