โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน

ชื่อโรงเรียน วัดแจ้งลําหิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงคำพร้อย
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ watchangschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.watjanglamhin.com