โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส

ชื่อโรงเรียน วัดปัญจทายิกาวาส
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลาดสวาย
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ punjatha@hotmail.com
เว็บไซต์ www.punjatha.ac.th