โรงเรียนวัดกลางคลองสี่

ชื่อโรงเรียน วัดกลางคลองสี่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลาดสวาย
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ kk4_school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://klong4school.igetweb.com/