โรงเรียนวัดบ่อทอง

ชื่อโรงเรียน วัดบ่อทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูขวาง
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ borthongshcool@gmail.com
เว็บไซต์ -