โรงเรียนวัดบ่อเงิน

ชื่อโรงเรียน วัดบ่อเงิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ่อเงิน
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ watborngern@hotmail.com
เว็บไซต์ -