โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่

ชื่อโรงเรียน บางโพธิ์ใหม่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูบางหลวง
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ bangpho@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.bangpomai.org